Rahoittaa

Varaus

Varaus on kustannuksen määrä, jonka yhteisö päättää kirjata nyt, ennen kuin sillä on tarkkoja tietoja kustannuksen tarkasta määrästä. Esimerkiksi yhteisö kirjaa rutiininomaisesti varauksia luottotappioista, myyntisaamisista ja varastojen vanhentumisesta. Varaus tulee kirjata kuluksi, kun siihen liittyvän velvoitteen syntyminen on todennäköistä, ja kustannuksen määrä voidaan kohtuudella arvioida.

Varaukset kirjataan vastuutilille, joka luokitellaan taseessa tyypillisesti lyhytaikaiseksi velaksi. Tilinhoitohenkilöstön tulisi tarkistaa säännöllisesti kaikkien hyväksyttyjen varausten tilanne selvittääkseen, onko niitä oikaistava.