Rahoittaa

Työkokeen tasapaino

Toimiva koesaldo on koesaldo, jota ollaan säätämässä. Periaatteessa se on oikaisematon kokeilusaldo, johon lisätään raportointikauden päättämiseksi tarvittavat oikaisutiedot (kuten kuukausittaisen, neljännesvuosittaisen tai vuosittaisen tilinpäätöksen osalta). Nämä lisämerkinnät syötetään sitten pääkirjaan, mikä johtaa suoritettuun kokeilusaldoon. Työkokeilusaldo on hyödyllinen testattaessa täydellisiä mukautusmerkintöjä niiden vaikutuksen arvioimiseksi tilinpäätökseen, ennen kuin kirjauksia todella tehdään pääkirjaan. Työkokeilutaseen käyttämiseen tarvittavat vaiheet (olettaen kirjanpito-ohjelmistopaketin olemassaolon) ovat:

 1. Tulosta päättyvän kokeilutaseen nykyinen versio tai (vielä parempi) muuntaa raportti sähköiseksi laskentataulukoksi.

 2. Syötä kaikki kuukauden sulkemiseen tarvittavat säätötiedot.

 3. Huomaa kunkin säätömerkinnän kuvaukset ja laskelmat raportin alaosassa.

 4. Siirrä oikaistut tilin saldot raportin oikealle puolelle ja käännä ne manuaalisesti tuloslaskelmaan ja taseeseen.

 5. Korjaa oikaisutiedot tarvittaessa alustavien tilinpäätöstulosten perusteella.

 6. Luo päiväkirjamerkinnät jokaiselle työkokeen saldoon tehdylle merkinnälle ja kirjoita ne selitysten kanssa pääkirjaan.

 7. Tulosta kokeilusaldo uudelleen ja tarkista, että kaikki merkinnät on tehty oikeille tileille ja oikeissa määrissä.

Työkokeilutasossa käytettävät sarakkeet (järjestyksessä vasemmalta oikealle) ovat:

 1. Tilinumero

 2. Tilin nimi

 3. Veloituksen loppusumma loppuu

 4. Loppusumma loppusumma

 5. Manuaaliset merkinnät: Tyhjä tila veloitusmerkinnöille

 6. Manuaaliset merkinnät: Tyhjä tila hyvitystiedoille

 7. Tilinpäätökset: Tyhjä tila tuloslaskelman ja taseen loppusumman syöttämiseen

Työkokeilusaldo on osa tilinpäätöksen laatimiseen tarvittavaa dokumentaatiota; se ei ole osa tilinpäätöksen raportointipakettia.

Tasapainoista työkokeiden tasapainoa ei voida rakentaa yhteen merkintäjärjestelmään; raportti on tarkoitettu käytettäväksi vain kaksinkertaisen kirjanpidon kanssa.