Rahoittaa

Sarbanes-Oxley Act

Sarbanes-Oxley-laki on suunniteltu parantamaan julkisten yritysten taloudellisen raportoinnin laatua. Se kirjoitettiin vastauksena Enron Corporationin, Worldcomin ja useiden muiden yritysten vilpilliseen raportointiin, ja se hyväksyttiin vuonna 2002. Lain keskeiset säännökset ovat seuraavat:

  • Toimitusjohtajan ja talousjohtajan on vahvistettava tilinpäätöksen paikkansapitävyys (302 §).

  • On laitonta vaikuttaa virheellisesti tarkastuksen suorittamiseen (303 §).

  • Olennaiset taseen ulkopuoliset erät on ilmoitettava (401 §).

  • Johdon on luotava sisäinen valvonta ja raportoitava niiden laajuudesta ja tarkkuudesta, kun taas yhtiön tilintarkastajien on vahvistettava näiden tarkastusten luotettavuus (404 §).

  • Merkittäviä sakkoja määrätään kaikille, jotka väärentävät, varastavat tai tuhoavat tietueita (802 §).

  • Tarjoaa ilmiantajien suojan kostotoimilta (806 §).

  • Asettaa rikosoikeudelliset seuraamukset, kun yritysjohtajat eivät varmentaa tilinpäätöksen oikeellisuutta (906 §).

Lain säännösten mukaan yritysten julkinen omistus on huomattavasti kalliimpaa. Tuloksena oli julkisten yritysten määrän väheneminen, erityisesti pienempien yritysten joukossa, joilla ei enää ollut varaa julkisen omistamisen aiheuttamiin sääntelykustannuksiin. Erityisesti 404 §: n vaatimuksilla katsottiin olevan suurin vaikutus kustannusten nousuun.

Sarbanes-Oxley Actin virallinen nimi on vuoden 2002 yritysvastuulaki.