Rahoittaa

Kustannuslaskenta

Kustannuslaskenta on kustannusten kohdistaminen toiminnoille tai esineille, jotka aiheuttivat kustannusten syntymisen. Käsitettä käytetään voimakkaasti toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa, jossa yleiskustannukset jäljitetään toimiin, jotka aiheuttavat yleiskustannukset. Kustannuslaskenta perustuu yhteen tai useampaan kustannustekijään. Esimerkiksi yliopistolla on oma huolto-osastonsa; laitoksen kustannukset kohdistetaan yliopiston muille osastoille niiden osaston kunnossapitopalvelujen kulutuksen perusteella.

Kustannuslaskenta tunnetaan myös kustannusten allokointina.