Rahoittaa

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset velat ovat niitä velkoja, jotka eivät eräänny erään vuoden kuluessa. Nämä velat luokitellaan erikseen yhteisön taseeseen, pois lukien lyhytaikaiset velat. Esimerkkejä pitkäaikaisista veloista ovat:

  • Pitkäaikainen osa maksettavasta velasta

  • Pitkäaikainen osuus maksettavista joukkovelkakirjoista

Pitkäaikaisten velkojen kokonaismäärää verrataan rutiininomaisesti yrityksen kassavirtoihin sen selvittämiseksi, onko yrityksellä taloudellisia resursseja täyttää velvoitteensa pitkällä aikavälillä. Jos ei, velkojat eivät todennäköisesti tee liiketoimintaa organisaation kanssa, eivätkä sijoittajat ole taipuvaisia ​​investoimaan siihen. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon organisaation kassavirran vakaus, koska vakaan virran avulla voidaan tukea suurempaa velkakuormaa pienemmällä maksukyvyttömyysriskillä.