Rahoittaa

Satunnaiset erät määritelmä

Katsaus ylimääräisiin tuotteisiin

Ylimääräinen erä kirjanpidossa on tapahtuma tai liiketoimi, jota pidetään epänormaalina, joka ei liity yrityksen tavanomaiseen toimintaan eikä todennäköisesti toistu lähitulevaisuudessa. Ylimääräisten erien virallinen käyttö on poistettu yleisesti hyväksytyistä kirjanpitoperiaatteista (GAAP), joten seuraavaa keskustelua on pidettävä luonteeltaan historiallisena.

Satunnaisen erän ilmoittaminen oli aiemmin erittäin harvinaista tapahtumaa. Lähes kaikissa tapauksissa tapahtuman tai liiketoimen katsottiin olevan osa yrityksen normaalia liiketoimintaa, ja siitä ilmoitettiin sellaisenaan. Siksi yritys ei ehkä koskaan ilmoita satunnaisesta erästä. GAAP totesi nimenomaisesti, että seuraavien erien alaskirjaukset, alaskirjaukset, voitot tai tappiot olivat ei käsiteltävä satunnaisina erinä:

 • Omaisuuden hylkääminen

 • Kertyneet pitkäaikaiset sopimukset

 • Yksikön osan hävittäminen

 • Lakon vaikutukset

 • Laitteet vuokrattu muille

 • Valuutanvaihto

 • Valuuttamuunnos

 • Aineettomat hyödykkeet

 • Varastot

 • Saamiset

 • Omaisuuden myynti

Esimerkkejä kohteista, jotka voidaan luokitella poikkeuksellisiksi, olivat tilojen tuhoaminen maanjäristyksessä tai viinitarhan tuhoaminen raekuuron vaikutuksesta alueella, jolla raekuurovaurioita oli harvinaista. Sitä vastoin esimerkki tuotteesta, jota ei voitu pitää poikkeuksellisena, oli säästä johtuvia satovahinkoja alueella, jossa tällaiset satovahingot olivat suhteellisen usein. Tätä tarkkuutta tarvittiin, koska yritykset yrittivät luokitella mahdollisimman monta tappiota satunnaisiksi eriksi, jotta ne voitaisiin työntää tuloslaskelman loppuun raportointia varten.

Tuloslaskelmassa satunnaiserien raportoinnin tarkoituksena oli selventää lukijalle, mitkä erät eivät täysin liity yrityksen operatiiviseen ja taloudelliseen tulokseen.

Kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa (IFRS) ei lainkaan käytetä satunnaisen erän käsitettä.

Ylimääräisten erien julkistaminen

Ylimääräinen erä ilmoitettiin aiemmin tuloslaskelmassa, jos se täyttää jonkin seuraavista kriteereistä:

 • Se oli olennainen suhteessa tuloihin ennen satunnaisia ​​eriä

 • Se oli olennainen vuosiansioiden kehityksen kannalta ennen satunnaisia ​​eriä

 • Se oli olennaista muilla perusteilla

Satunnaiset erät on esitetty tuloslaskelmassa erikseen ja tavanomaisen toiminnan tulosten jälkeen, samoin kuin erien luonne ja niihin liittyvät tuloverot.

Jos satunnaiserät raportoitiin tuloslaskelmassa, satunnaiseriä koskevat osakekohtaiset tiedot oli esitettävä joko tuloslaskelmassa tai sen liitteissä.