Rahoittaa

Vertailukelpoisuus

Vertailukelpoisuus on kirjanpitotietojen standardointitaso, jonka avulla useiden organisaatioiden tilinpäätöksiä voidaan verrata toisiinsa. Tämä on taloudellisen raportoinnin perusedellytys, jota tilinpäätöksen käyttäjät tarvitsevat.

Tilinpäätökset ovat vertailukelpoisempia, kun samoja laskentaperiaatteita ja standardeja sovelletaan useilla raportointijaksoilla sekä useilla toimialoilla. Esimerkiksi, jos useat öljy- ja kaasuyritykset soveltavat johdonmukaisesti samoja toimialakohtaisia ​​tilinpäätösstandardeja tilinpäätöksessään, tuotannonalan olisi oltava vertailukelpoinen.