Rahoittaa

Merkittävä vaikutus

Merkittävä vaikutus on voima osallistua yhteisön toiminta- ja finanssipoliittisiin päätöksiin; se ei ole valvoa näitä politiikkoja. Käsitettä käytetään kansainvälisissä taloudellisen raportoinnin standardeissa. Jos sijoittajalla on vähintään 20 prosenttia sijoituskohteen äänimäärästä, oletetaan, että sijoittajalla on merkittävä vaikutusvalta. Vaikutusolettama voidaan kääntää selkeällä päinvastaisella osoittamisella.

Sijoittajalla voi olla ei merkittävää vaikutusvaltaa, vaikka sillä olisi enemmistöomistus sijoituskohteesta. On mahdollista menettää merkittävä vaikutusvalta sijoituskohteeseen myös ilman omistajanvaihdosta. Esimerkiksi sijoituskohde voi joutua tuomioistuimen, sääntelyviranomaisen tai hallituksen valvonnan alaiseksi, tai merkittävän vaikutusvallan menettäminen voi johtua sopimuksesta.

Tavallisesti minkä tahansa seuraavista katsotaan olevan todiste merkittävästä vaikutuksesta:

  • Hallituksen edustus
  • Johtohenkilöstö vaihtaa tai jakaa
  • Olennaiset liiketoimet sijoituskohteen kanssa
  • Osallistuminen päätöksentekoon
  • Teknisten tietojen vaihto