Rahoittaa

Myyntisaamisten arvopaperistaminen

Suurempi organisaatio voi muuntaa myyntisaamisensa rahaksi kerralla arvopaperistamalla saamiset. Tämä tarkoittaa, että yksittäiset saamiset kootaan uuteen arvopaperiin, joka sitten myydään sijoitusinstrumenttina. Arvopaperistaminen voi johtaa liikkeeseenlaskijalle erittäin matalaan korkoon, koska arvopaperit on suojattu likvideillä vakuuksilla (eli saamisilla). Pohjimmiltaan saamisten arvopaperistaminen suoritetaan seuraavilla vaiheilla:

  1. Luo erityistarkoitusyksikkö (SPE)
  2. Siirrä valitut myyntisaamiset SPE: lle
  3. Pyydä SPE: tä myymään saamiset pankkipankille
  4. Pyydä pankkia järjestämään yhtiön saamiset muilta yrityksiltä ja laskemaan liikkeeseen saamisten takaama yritystodistus sijoittajille
  5. Maksa sijoittajille takaisin saamisten kassatulojen perusteella

Nämä prosessivaiheet osoittavat, että myyntisaamisten arvopaperistaminen on monimutkaista, ja se on varattu vain suuremmille yrityksille, jotka voivat osallistua moniin vaiheisiin. Lisäksi pooliin sisältyvien saamisten tulisi olla laajalti eriytettyjä (joten asiakkaita on paljon), ja asiakkaiden maksuhäiriöistä on saatu vähän historiaa.

Monimutkaisuudesta huolimatta arvopaperistaminen on houkuttelevaa seuraavista syistä:

  • Korkokustannukset. Liikkeeseenlaskijan kustannukset ovat alhaiset, koska SPE: n käyttö eristää saamiset kaikista muista yhtiöön liittyvistä riskeistä, mikä johtaa tyypillisesti korkeaan luottoluokitukseen SPE: lle. Luottoluokituslaitoksen on annettava tämä luottoluokitus, joka ottaa huomioon sellaiset tekijät kuin poolissa olevien saamisten historiallinen kehitys, epätavallisen suuret velallisten keskittymät poolissa ja liikkeeseenlaskijan yhtiön luotto- ja perintäkäytäntöjen konservatiivisuus.
  • Ei tallentamista. Yrityksen velkaa ei kirjata sen taseeseen, koska velka kulkee SPE: n kautta.
  • Likviditeetti. Käteisvirtaa liiketoimintaan voidaan nopeuttaa sen sijaan, että odotettaisiin asiakkaiden maksavan laskujaan.

Saamisten arvopaperistamisen matalat korkokustannukset voidaan saavuttaa ja ylläpitää vain, jos SPE: n ja yrityksen välillä on huomattava ero. Tämä toteutetaan määrittelemällä saamisten siirto SPE: lle takautumattomana myynninä, jolloin yrityksen velkojat eivät voi käyttää siirrettyjä saamisia. Lyhyesti sanottuna yrityksen ei voida antaa palauttaa hallintaansa siirrettyihin saamisiin.