Rahoittaa

Arviointi alhaalta ylöspäin

Alhaalta ylöspäin -arviointiin sisältyy työn arviointi mahdollisimman alhaisella tarkkuustasolla. Nämä arviot kootaan sitten yhteenvedon muodostamiseksi. Rakentamalla yksityiskohtaiset kustannus- ja aika-arviot työkokonaisuudelle todennäköisyys pystyä täyttämään arvioidut määrät paranee huomattavasti. Ihmiset, jotka johtavat nämä arviot ovat yleensä mukana projektitiimissä; heillä on käytännön tietoa ehdotetusta työstä, joten heillä on parhaat mahdollisuudet ymmärtää niihin liittyvät työn vaatimukset. Ainoa haittapuoli alhaalta ylöspäin suuntautuvassa arvioinnissa on, että sen suorittaminen voi kestää huomattavan paljon aikaa.

Alhaalta ylös -arviointi on suositeltavaa ylhäältä alas -arvioinnin sijaan, jossa johto asettaa projektille kustannus- ja aikaluvut käymättä läpi yksityiskohtaista analyysiä tulosten perustelemiseksi.