Rahoittaa

Annettu varastossa

Liikkeeseen lasketut osakkeet ovat yhtiön osakkeita, jotka on jaettu sijoittajille. Nämä ovat kaikki osakkeita, jotka edustavat yrityksen kokonaisomistusta. Liikkeeseen lasketut osakkeet sisältävät osakkeita, jotka on myyty, annettu työntekijöille tai kolmansille osapuolille korvauksena tai korvauksina, lahjoitettu tai laskettu liikkeeseen velan maksamiseksi - lyhyesti sanottuna kaikki mahdolliset jaetut osakkeet. Tämä sisältää sekä ulkopuolisten että sisäpiiriläisten omistamat osakkeet. Annettujen osakkeiden määrä voidaan ilmoittaa yrityksen tilinpäätöksessä.

Jos yhtiö hankkii osakkeen uudelleen ja jättää sen eläkkeelle, näitä osakkeita ei enää katsota liikkeeseen lasketuiksi.

Liikkeeseen lasketut varastot vaihtelevat hyväksytyistä osakkeista, sillä vain hallitus on hyväksynyt liikkeeseen laskemisen, kun taas liikkeeseen lasketut osakkeet on tosiasiallisesti jaettu.

Samankaltaiset ehdot

Liikkeeseen laskettuja osakkeita kutsutaan myös liikkeeseen lasketuiksi osakkeiksi.