Rahoittaa

Suoriteperuste

Karttumisaste on prosenttiosuus, jota sovelletaan lainan jäljellä olevaan pääomaan. Käsitettä käytetään korkomaksujen välillä kertyneiden korkokulujen määrän määrittämiseen. Suorituskorkoa käytetään yleisesti joukkovelkakirjoissa, koska nämä rahoitusinstrumentit maksavat korkoa yleensä vain kerran kuuden kuukauden välein, ja korkokulut on määritettävä välikausien aikana.

Esimerkiksi joukkovelkakirjalaina on juuri maksanut korkoa 30. kesäkuuta päättyneiltä kuudelta kuukaudelta. Liikkeeseenlaskijan rekisterinpitäjän on kerryttävä korkokustannuksia heinäkuulta, ja käyttää siten 8 prosentin suoriteperusteista korkoa laskeakseen tämän ylimääräisen koron. aikana.

Suoriteperusteista termiä käytetään myös muilla alueilla seuraavasti:

  • Loma. Työntekijän käsikirjassa voidaan todeta, että työntekijät ansaitsevat loma-aikaa 3 tuntia 100 työtuntia kohti. Nopeuden, jolla loma-aika ansaitaan, kutsutaan suoriteperusteiseksi.

  • Eläke. Yrityseläkejärjestelyyn osallistuvat ansaitsevat eläke-etuja tietyllä korolla.