Rahoittaa

Tunnistettavissa oleva omaisuus

Tunnistettavissa oleva omaisuus on erillinen omaisuuserä, joka on hankittu liiketoimintojen yhdistämisen kautta. Näille varoille on määritetty käypä arvo ja ne on merkitty hankkijan taloudelliseen kirjanpitoon. Kun kaikkien yksilöitävissä olevien varojen ja velkojen käyvät arvot on määritetty, kokonaismäärä vähennetään hankitun kohteen omistajille maksetusta kauppahinnasta; jäännös kirjataan liikearvona hankkijaosapuolen taseeseen.

Esimerkkejä tunnistettavissa olevista hyödykkeistä ovat rakennukset, atk-laitteet, koneet, toimistolaitteet ja ajoneuvot. Aineettomia hyödykkeitä voidaan myös pitää tunnistettavissa olevina hyödykkeinä.

Omaisuuserä katsotaan yksilöitäväksi, jos se voidaan myydä erikseen.