Rahoittaa

Osakepääoma

Pääoma koostuu kaikentyyppisistä yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista. Tämä luokitus sisältää kantaosakkeita, ja se voi myös sisältää useita erityyppisiä osakkeita. Pääomakannasta saadut varat kirjataan taseen omistajien omaan pääomaan.

Yrityksen, jolla on suhteellisen pieni pääomakanta, sanotaan olevan vähäistä pääomaa, ja se todennäköisesti tukeutuu merkittävään määrään lainaa toiminnan rahoittamiseen. Päinvastoin, yhteisö, jolla on suuri määrä pääomaa, vaatii vähemmän velkaa toimintansa rahoittamiseen, ja siten korkotason muutosten kielteiset vaikutukset ovat vähemmän alttiita.

Vaihtoehtoinen määritelmä pääomasta on, että se koostuu liikkeeseen laskettavien kanta- ja etuoikeutettujen osakkeiden kokonaismäärästä. Tämä määrä voi olla huomattavasti suurempi kuin tosiasiallisesti liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä. Liikkeeseen laskettavien osakkeiden määrän lisäämiseksi tarvitaan yhtiöjärjestyksen muutos.