Rahoittaa

Sisäisen valvonnan arviointi

Sisäisen valvonnan arviointiin kuuluu organisaation sisäisen valvonnan järjestelmän tehokkuuden tarkastelu. Osallistumalla tähän arviointiin tilintarkastaja voi määrittää muiden testien laajuuden, jotka on suoritettava saadakseen lausunnon yhteisön tilinpäätöksen oikeudenmukaisuudesta. Vankka sisäisen valvonnan järjestelmä vähentää petollisen toiminnan riskiä, ​​mikä hillitsee lisäauditointimenettelyjen tarvetta. Tentti keskittyy seuraaviin kysymyksiin:

  • Tehtävien erottaminen

  • Tarkastukset ja saldot

  • Tietueiden turvaaminen

  • Työntekijöiden koulutustaso ja pätevyys

  • Yhteisön sisäisen tarkastuksen tehokkuus

Tähän arviointiprosessiin kuuluvat seuraavat vaiheet:

  1. Määritä asiakkaan käyttämien ohjausobjektien laajuus ja tyypit.

  2. Selvitä, mihin näistä tarkastuksista tilintarkastaja aikoo luottaa.

  3. Määritä kahden ensimmäisen vaiheen perusteella, mitä tarkastusmenettelyjä tulisi laajentaa tai vähentää.

  4. Anna asiakkaalle suosituksia sisäisen valvonnan järjestelmän parantamiseksi.

Viimeinen edellisistä vaiheista on hyödyllinen tilintarkastajan valvontaympäristön parantamiseksi seuraavan vuoden tarkastuksessa.