Rahoittaa

Jakelukustannukset

Jakelukustannukset sisältävät tavaroiden kuljetukseen liittyvät kulut. Jakelukustannukset voivat sisältää seuraavat:

  • Tavaroiden liikkuminen jälleenmyyjille ja asiakkaille

  • Kuljetusmaksut ja tietullit

  • Varastointikustannukset

  • Kuljetusajoneuvokannan ylläpitokustannukset

Yrityksen jakelukustannukset voivat olla huomattavat, kun lähetetyillä yksiköillä on suuri kuutiometri, tavarat ovat pilaantuvia tai kun asiakkaat sijaitsevat kaukaisilla alueilla.