Rahoittaa

Satunnainen näytteenotto

Satunnainen otanta on otantamenetelmä, jossa tilintarkastaja ei aio käyttää järjestelmällistä lähestymistapaa otoksen valintaan. Vaikka se on luonteeltaan ei-tilastollinen, tarkoituksena on lähentää satunnaista valintaa valitsemalla kohteet ilman tietoista puolueellisuutta, jonka tilintarkastaja aikoo edustaa väestöä. Puolueellisuudesta voi olla vaikeaa olla tekemättä tämäntyyppistä valintaa, koska tilintarkastajalla voi olla houkutus valita kohteet, joihin on helpompi päästä. Tämän vuoksi sattumanvaraisen näytteenoton tuloksiin tulisi suhtautua jonkin verran skeptisesti. Tätä lähestymistapaa ei pidä pitää luotettavana satunnaisotannan korvikkeena.