Rahoittaa

Riskin ja tuoton välinen kompromissi

Riskin ja tuoton välinen kompromissi on käsite, että sijoituksesta saatavan tuoton tason tulisi nousta, kun riskin taso nousee. Päinvastoin, tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajat eivät todennäköisesti maksa korkeaa hintaa alhaisen riskitason omaavista sijoituksista, kuten korkealaatuisista yritys- tai valtionobligaatioista. Eri sijoittajilla on erilaiset toleranssit riskitasolle, jonka he ovat valmiita hyväksymään, joten jotkut sijoittavat helposti matalan tuoton sijoituksiin, koska sijoituksen menettämisen riski on pieni. Toisilla on korkeampi riskinsietokyky, joten he ostavat riskialttiimpia sijoituksia korkeamman tuoton saavuttamiseksi huolimatta riskistä menettää sijoituksensa. Jotkut sijoittajat kehittävät matalan riskin, matalan tuoton ja korkeamman riskin, korkeamman tuoton sijoitussalkun toivoen tasapainoisemman riski-tuotto-kompromissin.