Rahoittaa

Lyhytaikaiset sijoitukset

Lyhytaikaisella sijoitusluokituksella tarkoitetaan rahastoja, jotka on sijoitettu sijoitusinstrumentteihin, jotka erääntyvät vuoden kuluessa tai joiden odotetaan purettavan vuoden kuluessa. Esimerkkejä näistä instrumenteista ovat rahamarkkinarahastot ja jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit. Suurinta osaa aktiivisesti käydyistä sijoituksista voidaan pitää lyhytaikaisina sijoituksina, koska ne voidaan helposti selvittää. Näihin instrumentteihin sijoitettu määrä luokitellaan lyhytaikaiseksi varaksi sijoittajan taseessa.

Yritys varastoi tyypillisesti suuren osan ylimääräisistä varoistaan ​​lyhytaikaisiin sijoituksiin, jotta se voi ansaita pienen tuoton ja pääsee silti käyttämään varoja toimintatarpeisiinsa lyhyellä varoitusajalla.