Rahoittaa

Konetunti

Konetunti on mitta, jota käytetään tehtaan yleiskustannuksiin tehdyissä tuotteissa. Se on parhaiten sovellettavissa koneintensiivisissä ympäristöissä, joissa koneen käsittelyyn käytetty aika on suurin toiminta, johon yleiskustannukset voivat perustua. Kun tuotannossa on vähän koneita, on yleisempää, että työtunnit ovat perusta, jolla tehtaan yleiskustannukset kohdennetaan tuotettuihin tavaroihin.

Esimerkiksi widget kuluttaa yhden tunnin koneen aikaa. Kuukauden aikana koneita käytettiin yhteensä 1 000 tuntia. Kauden aikana yritykselle aiheutui 20000 dollaria tehtaan yleiskustannuksia. Näiden tietojen perusteella widgetille osoitettava yleiskustannusten määrä on:

(1 tunti käytetty / 1000 konetuntia yhteensä) x 20 000 dollaria = 20 dollaria Kohdistetut yleiskustannukset