Rahoittaa

Rahoitusomaisuus

Rahoitusvarallisuus on omaisuuserä, jonka arvo tulee sopimukseen perustuvasta saatavasta. Näillä varoilla käydään usein kauppaa. Rahoitusvarat sisältävät seuraavat erät:

  • Käteinen raha

  • Toisen yrityksen oma pääoma

  • Sopimukseen perustuva oikeus saada käteistä tai vastaavaa toiselta yhteisöltä tai mahdollisesti suotuisa rahoitusvarojen tai -velkojen vaihto toisen yhteisön kanssa

  • Sopimus, joka todennäköisesti maksetaan yhteisön omalla pääomalla ja joka on johdannainen, jonka nojalla yhteisö voi saada muuttuvan määrän omia oman pääoman ehtoisia instrumenttejaan tai johdannaisen, joka todennäköisesti suoritetaan muulla tavalla kuin käteisellä tai muulla vastaavalla vaihdolla. kiinteä määrä yhteisön omaa pääomaa.

Esimerkkejä rahoitusvaroista ovat kassa, sijoitukset muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin ja omaan pääomaan, saamiset ja johdannaisvarat.