Rahoittaa

Kasvukulut

Käyttöönottomeno on pitkäaikaiseen velkaan liittyvän menon jatkuva, aikataulun mukainen kirjaaminen. Kustannuksiin kirjattu summa edustaa velan jäljellä olevien diskontattujen kassavirtojen muutoksia. Käsitettä käytetään yleisimmin varojen eläkevelvoitteisiin, jotka ulottuvat yleensä moneksi vuodeksi tulevaisuuteen ja mitataan siten diskontattujen kassavirtojen analyysin avulla.