Rahoittaa

Pitkäaikaiset varat

Pitkäaikaiset varat ovat varoja, joiden ei odoteta kuluvan tai muunnettavan rahaksi vuoden kuluessa. Esimerkkejä ovat käyttöomaisuus, aineettomat hyödykkeet ja pitkäaikaiset sijoitukset. Nämä varat kirjataan tyypillisesti niiden hankintamenoihin, jotka oikaistaan ​​myöhemmin alaspäin poistojen ja arvonalentumisten perusteella.

Kaikki varat, joita ei ole luokiteltu pitkäaikaisiksi, luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi yhteisön taseessa.