Rahoittaa

Vaatimustenmukaisuuden kustannukset

Vaatimustenmukaisuuden kustannukset sisältävät kaikki kulut, jotka aiheutuvat sen varmistamisesta, että tuote täyttää vähimmäislaatustandardit. Vaatimustenmukaisuuden kustannukset sisältävät seuraavat:

  • Standardien soveltaminen
  • Työntekijän koulutus
  • Prosessidokumentaatio
  • Tuotetarkastukset
  • Tuotetestaus

Näitä kustannuksia aiheutettaessa on tarkoitus välttää tuoteviat.