Rahoittaa

Nettotulo

Nettotulos on tulos, kun kaikki kulut on vähennetty tuloista. Tämä luku on organisaation kaikkien toiminta- ja rahoitustoimien yhteenlaskettu tulos. Sellaisena sijoittajat, luotonantajat ja luotonantajat luottavat siihen rutiininomaisesti tehdessään päätöksiä yrityksen kanssa. Nettotulosta kutsutaan myös alimmaksi riviksi, koska se on sijoitettu tuloslaskelman alaosaan.

Nettotulos ei ole sama kuin nettorahavirta, joka näkyy kassavirtalaskelmassa. Nettotuloksen ja nettorahavirran erot sisältävät suoriteperusteiseen kirjanpitoon liittyvät ajoituskysymykset ja käyttöomaisuusmenojen aiheuttaman kassavirran vähentämisen.