Rahoittaa

Tavalliset korjaukset

Tavalliset korjaukset ovat kustannuksia korjauksiin, jotka eivät pidennä hyödykkeen käyttöikää tai lisää sen hyödyllisyyttä. Nämä kulut kirjataan kuluksi syntymishetkellä. Jos ne olisivat sen sijaan täyttäneet yhden tai molemmat edellisistä kriteereistä, korjaukset aktivoitaisiin ja veloitettaisiin ajan mittaan kuluina. Esimerkki tavallisesta korjauksesta on koneen kuluneen osan vaihto. Tavalliset korjaukset ovat yleensä halvempia tuotteita.