Rahoittaa

Suunniteltu etuusvelvoite

Suunniteltu etuusvelvoite on työntekijän eläkkeen arvioitu nykyarvo olettaen, että työntekijä jatkaa työskentelyä työnantajan palveluksessa. Työnantaja tarvitsee näitä tietoja eläkevastuun kirjaamiseksi, mutta niitä tarvitaan vain, kun eläkkeelle on määritelty etuus. Tätä käsitettä ei tarvita, kun työnantajalla on maksupohjainen järjestely. PBO: n valmistelee ja päivittää säännöllisesti kolmannen osapuolen vakuutusmatemaattinen palvelu.

PBO: n laskennassa otetaan huomioon useita tekijöitä, mukaan lukien työntekijöiden oletetut korotukset tulevaisuudessa, mikä lisää eläkevastuun määrää. Laskelma sisältää myös arvio työntekijöiden kuolleisuudesta sekä työntekijöiden jo suorittaman palvelun määrän.