Rahoittaa

Lupaa antaa määritelmä

Lupaus antaa on sopimus käteisen tai muun omaisuuden luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle. Lahjoittaja on sitten velvollinen suorittamaan tapahtuman, kun taas vastaanottajalla on odotuksia kuitista. Lupauksia on kahdenlaisia, jotka ovat ehdollinen ja ehdollinen. Niiden kirjanpito on seuraava:

  • Ehdollinen lupaus. Jos avustaja antaa maksun, joka on ehdollinen lupa antaa, kirjaa omaisuuserä vasta, kun taustalla olevat ehdot ovat olennaisesti täyttyneet.

  • Ehdoton lupaus. Jos lahjoittaja tekee lahjoituksen, jonka antaminen on ehdoitta lupaa, tunnista lahjoitus saatuaan. Tämä edellyttää riittäviä todennettavissa olevia asiakirjoja siitä, että lupaus on sekä annettu että saatu. Lupauksen pitäisi olla oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoinen. Jos lahjoittaja pystyy peruuttamaan antamansa lupauksen, älä tunnista luovutettavaa omaisuutta.