Rahoittaa

Bootstrap-hankinta

Bootstrap-hankinta sisältää osan kohdeyrityksen osakkeiden ostamisesta ja sitten yrityksen lopun ostamisen rahoittamisen ottamalla lainaa, joka käyttää näitä osakkeita vakuudeksi. Termillä voidaan viitata myös kohdeyrityksen käteisvarojen tai muiden likvidien varojen käyttämiseen hankintavelan maksamiseen, kun ostotapahtuma on saatu päätökseen. Tämä lähestymistapa minimoi hankinnan loppuunsaattamiseen tarvittavan alkuperäisen rahoituksen, mutta on olemassa riski, että ostaja menettää kaupan hallinnan, jos hän ei pysty maksamaan takaisin siihen liittyviä lainoja, koska lainanantaja ottaa sitten vakuuksina käytetyt osakkeet.