Rahoittaa

Merkittävä puute

Merkittävä puute on yksittäinen taloudellisen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan heikkous tai heikkouksien yhdistelmä, joka on vähemmän vakava kuin olennainen valvonnan heikkous ja joka on kuitenkin riittävä ansaitsemaan yhteisön taloudellisen raportoinnin hallinnoinnista vastaavien tarkastukset. Tällaisen puutteen olemassaolo ei tarkoita, että olisikin tapahtunut olennaista virheellisyyttä, mutta se osoittaa tällaisen tapahtuman mahdollisuuden tulevaisuudessa.