Rahoittaa

Tappio

Tappio on kulujen ylitys tuloihin joko yksittäisestä liiketoimesta tai tilikauden kaikkien tapahtumien summasta. Sijoittajat ja velkojat seuraavat tarkasti tappion esiintymistä tilikaudella, koska se voi merkitä yrityksen luottokelpoisuuden heikkenemistä.

Käsite voi viitata myös omaisuuden arvon menetykseen.