Rahoittaa

Korkotermiinit

Korkotermiinisopimus on futuurisopimus, joka perustuu korkoa maksavaan rahoitusinstrumenttiin. Sitä käytetään suojautumaan korkojen kielteisiltä muutoksilta. Tällainen sopimus on käsitteellisesti samanlainen kuin termiinisopimus, paitsi että sillä käydään kauppaa pörssissä, mikä tarkoittaa, että se on vakiomääräinen ja kestoltaan pitkä. Futuurisopimuksen vakiokoko on miljoona dollaria, joten useita sopimuksia voidaan joutua ostamaan suojauksen luomiseksi tietylle lainalle tai sijoitussummalle. Futuurisopimusten hinnoittelu alkaa lähtötasosta 100 ja laskee sopimuksen implisiittisen koron perusteella.

Esimerkiksi jos futuurisopimuksen implisiittinen korko on 5,00%, kyseisen sopimuksen hinta on 95,00. Futuurisopimuksen voitto tai tappio lasketaan seuraavasti:

Nimellinen sopimuksen summa × Sopimuksen kesto / 360 päivää × (Loppuhinta - Aloitushinta)

Suurin osa korkotermiinikaupoista käydään eurodollareilla (Yhdysvaltain dollareina Yhdysvaltojen ulkopuolella), ja niillä käydään kauppaa Chicagon kauppapörssissä.

Suojaus ei ole täydellinen, koska sopimuksen nimellisarvo voi poiketa todellisesta rahoituksen määrästä, jonka yritys haluaa suojata, mikä johtaa vaatimattomaan määrään joko yli- tai alisuojausta. Esimerkiksi 15,4 miljoonan dollarin position suojaaminen edellyttää joko 15 tai 16 miljoonan dollarin sopimusten ostamista. Suojaukselle vaaditun ajanjakson ja todellisen suojausajan välillä voi olla myös eroja futuurisopimuksessa määritellyn mukaisesti. Esimerkiksi, jos suojattavana on seitsemän kuukauden altistuminen, rahastonhoitaja voi hankkia kaksi peräkkäistä kolmen kuukauden sopimusta ja valita seitsemännen kuukauden suojauksen.

Kun ostaja ostaa futuurisopimuksen, vähimmäissumma on alun perin kirjattava marginaalitilille sopimuksen ehtojen mukaisen suorituksen varmistamiseksi. Voi olla välttämätöntä rahoittaa marginaalitili ylimääräisellä käteisellä (marginaalipyyntö), jos sopimuksen markkina-arvo laskee ajan myötä (marginaalitilejä tarkistetaan päivittäin markkinoiden sulkuhinnan perusteella). Jos ostaja ei voi tarjota lisärahoitusta sopimuksen laskiessa, futuuripörssi sulkee sopimuksen ennen sen normaalia irtisanomispäivää. Päinvastoin, jos sopimuksen markkina-arvo kasvaa, nettovoitto hyvitetään ostajan marginaalitilille. Sopimuksen viimeisenä päivänä pörssi merkitsee sopimuksen markkinoille ja selvittää ostajan ja myyjän tilit. Siksi siirrot ostajien ja myyjien välillä sopimuksen voimassaoloaikana ovat olennaisesti nollasummapeli, jossa toinen osapuoli hyötyy suoraan toisen kustannuksella.

On myös mahdollista tehdä futuurisopimus, jota voidaan käyttää korkoriskin suojaamiseen. Esimerkiksi varoja lainannut yritys voi suojautua korkojen nousulta myymällä joukkovelkakirjalainan futuurisopimuksen. Sitten, jos korot tosiasiallisesti nousevat, sopimuksesta syntyvä voitto korvaa korkeamman koron, jota lainanottaja maksaa. Päinvastoin, jos korot laskevat myöhemmin, lainanottaja kokee sopimuksesta tappion, joka korvaa nyt maksettavan matalamman koron. Siten sopimuksen nettovaikutus on, että lainanottaja lukitsee alun koron koko sopimuskauden ajan.

Kun ostettu futuurisopimus päättyy, on tapana selvittää se myymällä futuurisopimus, jolla on sama toimituspäivä. Vastaavasti, jos alkuperäinen sopimus myytiin vastapuolelle, myyjä voi sopia sopimuksen ostamalla futuurisopimuksen, jolla on sama toimituspäivä.