Rahoittaa

Yritysjako

Yritysdivisioona on erillinen liiketoiminnan yksikkö. Jaot perustetaan usein tuote-, jakelu- tai maantieteellisten linjojen mukaan. Esimerkiksi yritys voidaan organisoida kulutustavararyhmäksi ja teollisuusdivisioonaksi. Toinen esimerkki on kotimainen ja kansainvälinen jako. Jokaiselle divisioonalle ei tarvitse olla erillistä oikeushenkilöä; siten yksi oikeushenkilö voisi sisältää useita yritysjaostoja.