Rahoittaa

Selvitys sosiaalisista vaikutuksista

Sosiaalisten vaikutusten arviointi on organisaation kirjallinen selvitys siitä, miten sen toiminta vaikuttaa yhteisöihin, joissa se toimii. Lausunto keskittyy yrityksen sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin. Seuraavat aiheet ovat esimerkkejä siitä, mitä lausunto saattaa sisältää:

  • Tunnit vapaaehtoistyötä yrityksen työntekijöiltä

  • Lahjoitukset paikallisille yhteisöille ja hyväntekeväisyysjärjestöille

  • Lähialueella luotujen työpaikkojen määrä

  • Alueella toteutetut ympäristön kunnostamistoimenpiteet

  • Uusiutuvan energian käyttö sähkötoimissa

  • Energian vähentämisen yleinen taso

  • Kaatopaikkojen vähäinen käyttö

Organisaatiot käyttävät sosiaalisia vaikutuksia koskevia lausuntoja saadakseen paremman vaikutelman sidosryhmien keskuudessa sen sijaan, että välittäisivät kuvan pelkästään voiton tuottamiseen keskittymisestä. Nämä lausunnot voidaan jakaa useilla kanavilla, kuten vuosikertomus, yrityksen verkkosivusto ja lehdistötiedotteet.