Rahoittaa

Voitto joukkovelkakirjalainojen eläkkeelle siirtymisestä

Joukkovelkakirjojen eläkkeelle laskemisesta syntyvä voitto syntyy, kun joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskija ostaa takaisin joukkovelkakirjoja vähemmän kuin niihin liittyvä velka. Velka on joukkovelkakirjojen kirjanpitoarvo; tämä on joukkovelkakirjojen nimellisarvo, josta on vähennetty kaikki lyhentämättömät alennukset (tai plus kaikki vapauttamattomat palkkiot), josta on vähennetty kaikki lyhentämättömät joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskukustannukset.

Esimerkiksi yritys laski liikkeeseen 100 000 dollaria joukkovelkakirjoja viisi vuotta sitten 5000 dollarin preemiona. Vakuutusmaksun poistamaton saldo on nyt 4000 dollaria. Lainan kirjanpitoarvo on siis 104 000 dollaria. Yritys ostaa joukkovelkakirjat takaisin 102 000 dollaria. Takaisinostohinnan ja kirjanpitoarvon välinen ero on 2000 dollaria, mikä on voitto, jonka yritys voi kirjata joukkovelkakirjojen eläkkeelle siirtymisestä.