Rahoittaa

Kärkilinja

Ylimmällä rivillä tarkoitetaan tuloslaskelman tuloriviä. Nimi tulee tulojen sijoittamisesta tuloslaskelman ensimmäiselle tai "ylimmälle" riville. Organisaatiot viittaavat toisinaan tulojensa lisäämiseksi toteutettaviin toimiin "ylimmän tason" kasvuna. Vertailun vuoksi viimeinen rivi viittaa yrityksen tuottamaan nettotulokseen; nimi on johdettu tuloslaskelman alaosassa olevan nettotulorivin sijainnista.