Rahoittaa

Markkina-arvo

Markkina-arvo on hinta, jolla tuotetta tai palvelua voidaan myydä kilpailevilla, avoimilla markkinoilla. Käsite on perusta useille kirjanpitoanalyyseille sen määrittämiseksi, onko omaisuuserän kirjanpitoarvo kirjattava. Markkina-arvo voidaan määrittää helpoimmin, kun on olemassa suuri määrä halukkaita ostajia ja myyjiä, jotka ostavat ja myyvät jatkuvasti vastaavia tuotteita.

Markkina-arvoa on vaikeampi määrittää, kun edellä mainittuja tekijöitä ei ole. Jos näin on, arvioijaa voidaan käyttää laatimaan kohtuullinen arvio markkina-arvosta.

Käsite viittaa myös julkisesti hallinnoitavan yksikön markkina-arvoon, joka on sen ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kerrottuna osakkeiden käypällä hinnalla.