Rahoittaa

Negatiivinen liikearvo

Negatiivinen liikearvo on hinta, jonka hankkijaosapuoli maksaa hankitusta yrityksestä, ja hankitun kohteen varojen käyvän markkina-arvon välinen ero, kun käypä markkina-arvo ylittää maksetun hinnan. Kun negatiivinen liikearvo on olemassa, on tehty edullinen osto, joka suosii ostajaa. Tämä tilanne syntyy tyypillisesti tilanteesta, jossa on ahdistunut myynti, esimerkiksi kun yritys on konkurssissa.