Rahoittaa

Takaisin maksu

Takaisinmaksu on asiakkaalle lähetetty lasku, jossa laskutetaan myyjälle edellisellä kaudella aiheutuneista kuluista. Takamaksu peritään jostakin seuraavista syistä:

  • Alkuperäisessä laskutuksessa havaittiin virhe, ja sitä korjataan nyt

  • Myyjä sai viivästyneen laskutuksen toimittajalta, jonka se välittää asiakkaalle

  • Alkuperäinen myyntisopimus asiakkaan kanssa pakotti myöhäisen laskutuksen

Takaisinmaksuja on vältettävä, koska niitä on vaikeampaa kerätä asiakkailta. Asiakkaat odottavat saavansa toimittajalaskut nopeammin, eivätkä siten odota takaisinmaksun saapuvan myöhemmin.