Rahoittaa

Velkakirja

Velkakirja on kirjallinen sopimus, jonka mukaan yksi osapuoli sitoutuu maksamaan toiselle osapuolelle tietyn määrän käteistä tulevana päivänä. Päivämäärä voi olla kiinteä päivä joskus tulevaisuudessa tai pyynnöstä. Huomautus sisältää tyypillisesti seuraavat tiedot:

  • Maksunsaajan nimi
  • Valmistajan nimi (maksaja)
  • Maksettava summa
  • Velkaan sovellettava korko
  • Erääntymispäivä
  • Liikkeeseenlaskijan allekirjoitus ja allekirjoituspäivä

Maksunsaaja on velkakirjan haltija. Kun kohde-etuudet on maksettu maksunsaajalle, maksunsaaja peruuttaa setelin ja palauttaa sen valmistajalle. Velkakirja eroaa IOU: sta siinä, että siinä ilmoitetaan takaisinmaksun erityispiirteet, kun taas IOU myöntää vain velan olemassaolon.