Rahoittaa

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus tarkoittaa liiketoiminnassa sijaitsevaa osastoa, joka valvoo prosessiensa tehokkuutta ja hallitsee. Sisäinen tarkastustoiminto on erityisen välttämätön suuremmissa organisaatioissa, joissa prosessin monimutkaisuus on erittäin monimutkaista, missä prosessivirheiden ja valvontarikkomusten esiintyminen on helpompaa. Sisäinen tarkastus on erityisen tarpeen julkisessa yrityksessä, jonka on osoitettava sisäisen valvonnan järjestelmiensä vankkuus. Sisäisen tarkastuksen henkilöstö vastaa seuraavista:

  • Petosten havaitseminen

  • Sisäisen valvonnan arvioinnit

  • Lainsäädännön noudattaminen

  • Prosessiarvioinnit

  • Riskianalyysit

  • Varojen turvaaminen

Sisäisen tarkastuksen johtaja aikatauluttaa tarkastustyön keskittyen yleensä korkean riskin alueisiin. Muut kokeet voidaan suorittaa hallituksen tarkastusvaliokunnan ohjeiden mukaisesti tai osastopäälliköiden pyynnöstä. Tutkimuksen kohteena oleville alueille ilmoitetaan yleensä etukäteen, jotta ne voivat koota kaikki tarvittavat asiakirjat sisäisen tarkastuksen ryhmälle. Joissakin tapauksissa, jos epäillään petosta, tarkastusryhmä ilmestyy ilman ennakkoilmoitusta toivoen kiinni tekijän.

Sisäinen tarkastus ei ole vain vahtikoira, joka seuraa yritystä ja ilmoittaa ongelmista. Se voi toimia myös sisäisenä konsultointiosastona, joka tuo lisäarvoa yrityksen toimintaan. Se tekee niin korostamalla parantamisen mahdollisuuksia ja helpottamalla muutoksia organisaatiossa.

Ihannetapauksessa sisäisen tarkastuksen osasto raportoi hallitukselle tai hallituksen valiokunnalle. Tekemällä näin se pysyy riippumattomana johtoryhmästä ja pystyy tutkimaan ryhmään liittyviä asioita ilmoittamalla havainnoistaan ​​takaisin hallitukselle. Tämä riippumattomuuden taso tarkoittaa, että sisäinen tarkastus ei voi suoraan harjoittaa yrityksen toimintaa, koska se sitten työskentelisi johtoryhmässä, jonka oletetaan arvioivan.

Toimialayksikkö, joka liittyy yleisimmin sisäisen tarkastuksen toimintaan, on Sisäisten tarkastajien instituutti.