Rahoittaa

Kuinka lasketaan yrityksen arvo

Yritysarvo mittaa yrityksen kokonaisarvoa. Se sisältää yrityksen koko markkina-arvon eikä vain sen oman pääoman arvon, jotta kaikki velan kuittaukset sisällytetään. Yritysarvo kuvaa hyvin kustannuksia, jotka hankkijalle aiheutuu, jos hän ostaa toisen yrityksen, koska se edustaa ostoon liittyviä lisäkustannuksia lukuun ottamatta ostettavien osakkeiden markkinahintaa. Yrityksen arvo lasketaan seuraavasti:

+ Kohdeyhtiön osakkeiden markkina-arvo

+ Kohdeyrityksen velka

+ Vähemmistöosuus

+ Rahoittamattomat eläkevastuut

+ Etuosakkeet ulkona

- Käteinen ja käteisen vastineet

= Yritysarvo

Esimerkiksi Blue Company harkitsee Green Companyn hankintaa. Liikkeessä on 1 000 000 Green-osaketta, jotka tällä hetkellä myyvät 8,00 dollaria. Siten ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo on 8 000 000 dollaria. Greenillä on myös 1 000 000 dollaria etuoikeutettuja osakkeita, ja velkaa lainanantajalle 250 000 dollaria lyhytaikaisesta lainasta. Yhtiöllä on käteisellä 100 000 dollaria käteistä. Näiden tietojen perusteella Green Companyn yritysarvo on:

+ 8 000 000 dollaria ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo

+ 1 000 000 dollaria

+ 250 000 Lyhytaikainen laina

- 100000 käteistä

= 9 150 000 dollaria Enterprise-arvo

Joten muut tekijät ovat nostaneet merkittävästi mahdollisen kaupan hintaa. Vertailun vuoksi, jos Blue Company etsii verotuksellisesti konservatiivisempaa kohdeyritystä, jolla ei ollut velkaa, mutta joka oli kaikilta osin sama, liiketoiminnan arvo olisi huomattavasti alhaisempi.

Vielä tarkempi variaatio käsitteeseen sisältää seuraavat lisäkertoimet:

  • Sisällytä valvontamaksu, joka on maksettava osakkeiden tosiasialliseksi ostamiseksi - koska ylikurssi on yleensä tarjottava ennen kuin osakkeenomistajat houkuttelevat tarjoamaan osakkeitaan hankkijalle.

  • Sulje pois se osa kassasta, joka on pidettävä kohdeyrityksen toimintaan. Tavallisesti laskennassa oletetaan, että kaikki jäljellä olevat rahat maksetaan ostajalle osinkona, mutta todellisuudessa suurin osa käteisestä rahasta tarvitaan käynnissä olevien toimintojen rahoittamiseen.

Yritysarvokäsite on selvästi parempi kuin vain markkina-arvon käyttö kohdeyrityksen hankintamenon laskemisessa. Kuten esimerkissä on paljastettu, on olemassa useita muita tekijöitä, jotka voivat johtaa merkittävästi erilaiseen (ja realistisempaan) arvostukseen kuin yksinkertainen markkina-arvon laskeminen.

Tämä ei ole ainoa käytettävissä oleva menetelmä yrityksen arvostamiseen, mutta se on varmasti laskettava yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa, jotta saadaan useita mahdollisia arvostusmääriä.