Rahoittaa

Korvaus maksettava

Maksettava takuumäärä on summa, jonka yritys on velkaa asianomaiselle tuomioistuimelle tai muulle virastolle, joka on vaatinut varojen pidättämistä työntekijän palkasta. Korvaukset voivat liittyä maksamattomiin veroihin, maksamattomiin lainoihin, elatusapuun, puolisoiden tukeen ja vastaaviin asioihin. Nämä määrät olisi kirjattava erilliselle maksettavaksi maksettavasta vastuuvelka-tilistä, jotta kirjanpitohenkilöstö voi seurata tarkemmin näiden maksujen tilaa.