Rahoittaa

Kolmikulmainen sulautuminen

Kolmikulmainen sulautuminen

Kolmionmuotoisessa sulautumisessa hankkijaosapuoli luo kokonaan omistetun tytäryhtiön, joka puolestaan ​​sulautuu myyvän yrityksen kanssa. Myynnissä oleva yksikkö lopettaa. Ostaja on tytäryhtiön ainoa jäljellä oleva osakkeenomistaja. Kaupan rakenteesta riippuen kolmikulmainen sulautuminen voi vähentää ponnisteluja, joita tarvitaan osakkeenomistajien hyväksynnän hankkimiselle. Kaupan ominaisuudet ovat samat kuin tyypin A tyypin hankinnalla, jotka ovat:

 • Vähintään 50% maksusta on oltava ostajan varastossa

 • Myyvä yhteisö on selvitystilassa

 • Ostaja hankkii kaikki myyjän varat ja velat

 • Sen on täytettävä vilpittömässä mielessä tarkoitettua sääntöä

 • Sen on täytettävä liikeyrityksen jatkuvuuden sääntö

 • Sen on täytettävä kiinnostuksen jatkuvuutta koskeva sääntö

 • Molempien yksiköiden hallitusten on hyväksyttävä se

Käänteinen kolmion sulautuminen

Käänteinen kolmikulmainen sulautuminen on sama kuin kolmikulmainen sulautuminen, paitsi että hankkijaosapuolen perustama tytäryhtiö sulautuu myyvään yksikköön ja sitten purkautuu, jolloin myyvä yritys jää jäljelle jääväksi yksiköksi ja hankkijaosapuolen tytäryritys. Sen ominaisuudet ovat:

 • Vähintään 50% maksusta on oltava ostajan varastossa

 • Ostajan perustama tytäryhtiö puretaan

 • Ostaja hankkii kaikki myyjän varat ja velat

 • Sen on täytettävä vilpittömässä mielessä tarkoitettua sääntöä

 • Sen on täytettävä liikeyrityksen jatkuvuuden sääntö

 • Sen on täytettävä kiinnostuksen jatkuvuutta koskeva sääntö

 • Molempien yksiköiden hallitusten on hyväksyttävä se

Käänteistä kolmion sulautumista käytetään paljon useammin kuin kolmion sulautumista, koska päinvastaisessa versiossa säilytetään myyjäyksikkö samoin kuin mahdolliset liikesopimukset. Se on hyödyllinen myös silloin, kun osakkeenomistajia on paljon ja osakkeiden hankkiminen A-tyypin hankinnan kautta on liian vaikeaa. Lisäksi hankkijaosapuolen perustamaa tytäryritystä on helppo hallita, koska sillä on vain yksi osakkeenomistaja.

Kolmikantojen sulautumisen tarve

Saattaa olla erimielisiä osakkeenomistajia, jotka ovat eri mieltä ehdotetusta hankinnasta ja kieltäytyvät osallistumasta siihen. Jos näin on, he voivat päättää jatkaa vähemmistöosakkaina tai vaatia arviointioikeuksia tai äänestää kauppaa vastaan ​​osakkeenomistajien äänestyksessä, jota vaaditaan useimmille yritysostotyypeille. Lisäksi voi olla vaikea ottaa yhteyttä julkisen yrityksen moniin osakkeenomistajiin saadakseen heidän äänensä.

Erimielisten osakkeenomistajien aiheuttamat ongelmat sekä julkisen yrityksen osakkeenomistajien suuri määrä on mahdollista kiertää fuusioitumisen eikä hankintakaupan avulla. Sulautumisessa kaikkien osakkeenomistajien on hyväksyttävä hankkijan ostama hinta, jos myyjän hallitus hyväksyy kaupan.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found