Rahoittaa

Lyhytaikaiset varat yhteensä

Lyhytaikaiset varat ovat organisaation taseessa olevien käteisten, saamisten, ennakkoon maksettujen kulujen ja varastojen yhteenlaskettu summa. Nämä varat luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi, jos on todennäköistä, että ne muunnetaan rahaksi vuoden kuluessa. Vaihto-omaisuuden kokonaismäärää verrataan usein lyhytaikaisiin velkoihin, jotta voidaan selvittää, onko yrityksen velvoitteista maksettavaksi riittävästi varoja.