Rahoittaa

Yksittäinen kokonaisuus

Yksi yksikkö on toimintayksikkö, josta raportoidaan taloudelliset tiedot. Yksi yksikkö voi olla erillinen oikeushenkilö, tytäryhtiö, osasto tai mikä tahansa muu nimitys - niin kauan kuin tietoja kerätään nimenomaan sitä varten ja päätökset tehdään näiden tietojen perusteella.