Rahoittaa

Suora marginaali

Suora marginaali on tuottoprosentti, kun kaikki välittömät kustannukset vähennetään myynnistä. Tämä marginaali on hyödyllinen määritettäessä ansaittujen tulojen määrää, joka perustuu muuttuvien kulujen soveltamiseen myyntiin. Tämä marginaali on korkeampi kuin myyntikate, koska myyntikatteen laskenta sisältää myös tehtaan yleiskustannukset. Suora marginaalin laskenta on:

(Myynti - välittömät kustannukset) ÷ Myynti = Suora marginaali

Samankaltaiset ehdot

Suora marginaali tunnetaan myös panosmarginaalina.