Rahoittaa

Hanki ennakoimattomuus

Voittovaraus on epävarma tilanne, joka ratkaistaan ​​tulevaisuudessa, mikä saattaa johtaa voittoon. Tilinpäätösstandardit eivät salli voitonvarauksen kirjaamista ennen perustapahtuman selvittämistä. Se voi johtaa tulojen liian varhaiseen tunnistamiseen (mikä rikkoo konservatiivisuuden periaatetta). Sen sijaan on odotettava, että taustalla oleva epävarmuus ratkaistaan, ennen kuin voitto voidaan kirjata.

Jos ehdollisuus voi johtaa voittoon, on sallittua ilmoittaa ehdollisuuden luonne tilinpäätöksen mukana olevissa liitetiedoissa. Tiedonannon ei kuitenkaan pitäisi antaa mahdollisesti harhaanjohtavia lausuntoja ehdollisen voiton toteutumisen todennäköisyydestä. Se saattaa johtaa tilinpäätöksen lukijaan siihen tulokseen, että voitto realisoituu lähitulevaisuudessa.

Esimerkki ehdollisesta voitosta on mahdollisuus suotuisaan ratkaisuun oikeusjutussa tai veroyrityksessä valtion yksikön kanssa.