Rahoittaa

Käteisvarojen tuotto

Käteisvarojen tuotto mittaa varojen ryhmän omistamisen seurauksena syntyneiden käteisvarojen suhteellista nettomäärää. Analyytikot käyttävät tätä mittaria yleisesti vertailemaan saman toimialan yritysten suorituskykyä, koska jonkun on hyvin vaikeaa hämärtää kassavirran lukua. Suhde on siis varsin luotettava ja vertailukelpoinen mitta omaisuuden kehityksestä koko toimialalla. Suuri prosenttiosuus varojen käteispalautuksesta on erityisen välttämätöntä voimakkaassa ympäristössä (kuten missä tahansa teollisuudessa), jossa käteistä tarvitaan lisäomaisuuden ylläpitoon, päivittämiseen ja sijoittamiseen. Mitta johdetaan yleensä koko yrityksen aggregaatteina, jolloin laskelma on:

Liiketoiminnan kassavirta ÷ Varojen keskimääräinen kokonaismäärä = Varojen rahatuotot

Laskennassa liiketoiminnan kassavirta saadaan rahavirtalaskelmasta. Nimittäjä sisältää kaikki taseessa mainitut varat, ei vain käyttöomaisuutta.

Varojen käteinen tuotto on erityisen arvokas, kun kassavirtojen ja ilmoitettujen nettotulojen välillä on huomattava ero, kuten toisinaan voi tapahtua, kun suoriteperusteista kirjanpitoa käytetään. Tässä tilanteessa kokonaisvarojen tuoton laskeminen voi olla harhaanjohtavaa, joten nettotuloluvun sijaan käytetään kassavirtaa.