Rahoittaa

Yhden vaiheen tuloslaskelma

Yhden vaiheen tuloslaskelma esittää tiedot yksinkertaistetussa muodossa. Se käyttää yhtä välisummaa kaikille tulorivikohteille ja yhtä välisummaa kaikille kulurivikohteille, ja nettotulos tai -tappio näkyy raportin alaosassa. Tätä muotoa käyttävät yleisimmin yritykset, joilla on suhteellisen yksinkertaiset toiminnot, ja vain vähän rivikohtia raportoidaan. Tässä on esimerkkimuoto yhden vaiheen tuloslaskelmaan: